Büyü

Büyü

Büyü insan zihninin alamayacağı üst planların devreye girmesi ile anlam verilmesi imkansız metafizik olayların gerçekleştirilmesi olayıdır. Bu olayların gerçekleştirilmesi için üst planlarda varlığını sürdüren ve zaman zaman bizim kaba fiziksel boyutumuza da inebilen varlıkların çalışmalarını kapsar. Cin adı verilen bu varlıklar insanlardan daha üstün varlıklar değildir. Ne var ki zaman ve mekan engeli onlar için yoktur. Bir saniye içinde şarkttan garba seyahat edebilen bu varlıkları tesir altına almak için Harut ve Marut meleklerinin insanlığa verdiği bir takım özel anahtarlar ve uygulamalar vardır. İnsanlar dilediklerinde bu bilgileri hayırlı amaçlar için de kullanabilirler, şerli amaçlara da hizmet edebilirler.

Bu varlıklar insan zihnini ve düşüncelerini etkilerler. Bizim henüz algılayamadığımız astral boyutlardan inen bu varlıklar insan düşüncelerini değiştirme ve yönlendirme gücüne sahiptirler. Yani insan iradesini kontrol altına alabilirler. İşte bu çeşit tesirlerin altına kalan ve yardıma ihtiyaç duyan binlerce insan vardır. Bu insanlara yardım etmek gayesi ile hayatını vefk (güçlü dua) ilmine adayan medyum hoca, uzun yıllardır kara büyü ve kırmızı büyü adı altında anılan kötü etkiler bırakan büyüleri bozuyor ve insanların huzur ve mutluluğuna hizmet etmek amacı ile vefk ilminden istifade ederek siz değerli okuyuculara yardımcı olmaya çalışıyor.

 

Büyü yapma nedir büyü nasıl yapılır

Büyü yapma nedir büyü nasıl yapılır

 

Büyü yapma nedir büyü nasıl yapılır, Büyü yapma vefk yazma işleminden ibarettir. Kare dikdörtgen üçgen şeklinde sembollere Arapça dili ile ve havas ilminin verdiği özel hüddam isimlerine yapılan bir takım çağırmalar ile dualar ve zikirler okunarak gerçekleşir. Büyü yapma işlemi kısa sürede tesir eder. Kişinin manevi yaşamına ruhsal yapısına tesir eden enerjiler aslında cinlerden başka bir şey değildir. Bu varlıklar bizimle iç içe yaşarlar ve fiziksel gözlerle görülmezler. Bu yüzden sadece gördüğüne ve ölçebildiğine göre hareket eden pozitif bilim bu varlıkları kabul etmez.

 

Büyü yapma nedir büyü nasıl yapılır

Büyü yapma nedir büyü nasıl yapılır anlatalım

 

Ancak bu tutum cinlerin olmadığı anlamına gelmez. Cinler insanların zihinlerine ve kalplerine vesvese verebilir.  Müslüman olanları da işlerin kolaylaşması ve hayra yönelmesi için çalışırlar. Bizim görmediğimiz astral alemlerde yaşayan yarı süptil alemdeki ruh varlıkları da aynı şekilde vibrasyonlar göndererek bu enerjileri etkilerler. Bir medyum algısı açıksa transa girerek bu vibrasyonları alabilir ve anlamlandırabilir.  Büyü bozma ve büyü yapma işlemi bir nevi emir işlemidir. Bu emir seçilen cine verilir ve iş yapılması istenir. Fizik aleminde bazen görünebilir hale de gelen bu varlıklar genel olarak enerjiler yaymak  zihinde bir takım sezgiler fısıldamak ve vizyonlar göstermek şeklinde tesirler yaparlar. Söz gelimi bir insan bir başka insana aşık olduğunda ve bağlama büyüsü yaptırdığında ilgili hizmetli derhal büyü yapılan kişinin düşünce dünyasına sızar ve onun duygularını yönlendirmeye çalışır. Bazı insanlar bu yönlendirmelere açık bir yaradılışa sahiptir. Bazılarının ise yüksek bir direnci vardır.  Büyü her insana aynı şekilde bu nedenle etki etmez. Fakat insanların çoğunluğuna tesir eder.